Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi w dniu 22 kwietnia 2021 r. otrzymał pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Pracownicy tutejszego Ośrodka w dniach 23-26.04.2021 r. wydali paczki żywnościowe dla 300 osób, którzy otrzymali skierowanie na w/w pomoc.