W dniu 08.06.2021r dokonano odbioru II części zadania Przebudowa drogi gminnej nr 122378L w miejscowości Żmudź ul. Brzozowa I ETAP wraz z budową oświetlenia ulicznego.

Wynikiem odbioru zadania jest wybudowana linia kablowa oświetlenia ulicznego oraz montaż oświetlenia LED na słupach.