Właściciele nieruchomości od 1 lipca2021 roku mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

 

CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ustanowiona ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Link do filmu promocyjnego: djembed

Zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem.

W związku z powyższym właściciel i zarządca nieruchomości będą mieli obowiązek zgłoszenia każdego źródła ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródeł energii elektrycznej, wykorzystywanych do ogrzewania budynku. Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

  • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowo wybudowanej nieruchomości.
  • 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022.

Deklarację będzie można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego oraz tradycyjnie w Urzędzie Gminy, osobiście lub listownie.

Deklaracja do pobrania:

Formularz A – Budynki i lokalne mieszkalne
Formularz B – Budynki i lokale niemieszkalne