Gmina Żmudź planuje złożyć wniosek do programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych takich jak folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach sztucznych i opakowania typu Big Bag jakie będą utylizowane na terenie Gminy Żmudź. Opakowania po środkach ochrony roślin nie są objęte programem NFOŚiGW. Zwracamy się z prośbą do rolników z terenu gminy Żmudź posiadających powyższe odpady o wypełnienie poniższej ankiety do dnia 30 lipca 2021 r.

Projekt odbioru odpadów zakłada bezpłatny odbiór ww. odpadów rolniczych, w związku z tym prosimy, aby ankieta była wypełniona rzetelnie (odebrane zostaną wyłącznie odpady w ilości wskazanej w deklaracji). Odpady powinny być przygotowane do odbioru, oczyszczone ze wszelkich pozostałości masy zielonej, słomy, siana oraz gleby.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Żmudź dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany termin zbiórki to I półrocze 2022 roku.

INWENTARYZACJA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W GMINIE ŻMUDŹ*