Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Żmudzi na Oddział Przedszkolny w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Żmudzi na potrzeby Oddziału Przedszkolnego”

Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19.

W dniu 14.07.2021r dokonano odbioru zadania pn.: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Żmudzi na Oddział Przedszkolny w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Żmudzi na potrzeby Oddziału Przedszkolnego”

Koszt realizacji zadania to 632 220,00 zł brutto.

W ramach zadania wykonano przebudowę pomieszczeń, wymianę instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej oraz zamontowano podjazd dla niepełnosprawnych.