Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Żmudzi na Oddział Przedszkolny w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Żmudzi na potrzeby Oddziału Przedszkolnego”

Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19.

W dniu 14.07.2021r dokonano odbioru zadania pn.: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Żmudzi na Oddział Przedszkolny w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Żmudzi na potrzeby Oddziału Przedszkolnego”

Koszt realizacji zadania to 632 220,00 zł brutto.

W ramach zadania wykonano przebudowę pomieszczeń, wymianę instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej oraz zamontowano podjazd dla niepełnosprawnych.

11181935.jpg 11182032.jpg 11182033.jpg

11182034.jpg 11182329.jpg 11182330.jpg

11182331.jpg 11182428.jpg 11182724.jpg

11182725.jpg 11182726.jpg 11182727.jpg

11183022.jpg 11183023.jpg 11183121.jpg

11183220.jpg 11183319.jpg 11183417.jpg

11183418.jpg 11183615.jpg 11183616.jpg

11183714.jpg 11183813.jpg 11183912.jpg

11184011.jpg 11184110.jpg 1118429.jpg

1118438.jpg 1118447.jpg 1118456.jpg

1118465.jpg 1118474.jpg 1118483.jpg

1118492.jpg 1118501.jpg