Trwają prace remontowe na drodze gminnej w Leszczanach. W dniu  07.07.2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. z  ul. Grabowiecka 18B, 22-500 Hrubieszów na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej Leszczany – Koczów”.


Przedmiot zamówienia obejmuje remont odcinka drogi  o długości  271 mb w  następującym zakresie:


- uzupełnienie ubytków w nawierzchni;
- położenie warstwy  wzmacniającej i ścieralnej  z betonu asfaltowego ;
- wyrównanie poboczy.


W dniu 24.08.2021 r. zakończono realizację zadania, natomiast w dniu 03.09.2021 dokonano odbioru.