Gmina Żmudź otrzymała dofinansowanie z programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Moduł IV”. W dniu 19 listopada 2021 r. podpisana została umowa na finansowanie projektu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


 W ramach projektu zostanie zakupione nowe wyposażenie do siłowni w Szkole Podstawowej w Żmudzi oraz zostaną zakupione nowe meble do pracowni informatycznej w szkole. Ponadto w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sanitarnego w Środowiskowym Domu Samopomocy „Wrzos” zostaną zakupione środki ochrony osobistej tj. maseczki i rękawice jednorazowe, płyny do dezynfekcji oraz automatyczne stacje do dezynfekcji. Przyznana kwota
w wysokości 94 400,00 zł sfinansuje w 100 % zaplanowane działania projektowe.