To międzynarodowa kampania poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym, która trwa od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).

W ramach Kampanii przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz pracownicy socjalni w formie telefonicznej będą udzielać poradnictwa specjalistycznego dla wszystkich osób zainteresowanych, zagrożonych przemocą oraz doświadczających przemocy. Termin konsultacji od 29 listopada – 3 grudnia 2021 w godz. 10:00 do 12:00; od 6 – 10 grudnia 2021 w godz. 12:00-15:00

pod nr tel. 82 568-01-29

Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z konsultacji psychologa po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

Link do kampanii:

http://kampania16dni.pl/aktualnosci/