Gminna Biblioteka Publiczna w Żmudzi otrzymała w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dofinansowanie w kwocie 5000,00 zł., za które zakupiono 230 nowych woluminów.

Celem Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zakup książek, multimediów, publikacji nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.