Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa zwiększa limit paliwa - ze 100 do 110 litrów - zużywanego na 1 ha upraw rolnych. Limit zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła (DJP) wzrasta z 30 litrów do 40 litrów w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła.

Jednocześnie informujemy, iż wysokość stawki zwrotu podatku akcyzowego w roku 2022 nie uległa zmianie i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego:

- od 1 do 28 lutego 2022 r. (pierwszy termin)

- od 1 do 31 sierpnia 2022 r. (drugi termin)