W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Jest to wsparcie dla obywateli, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Do wniosków składanych w okresie od m-ca stycznia 2022r. do 31.07.2022r. uwzględnia się dochód osiągnięty w 2020 r. , natomiast do wniosków składanych w okresie od 01.08.2022r. do 31.10.2022r. uwzględniany jest dochód za 2021r.
Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom.Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w swojej gminie do 31 października 2022 r.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać od stycznia 2022 roku:

    na piśmie,
    elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę podawczą OPS Żmudź (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).

Pisemne wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi
ul. Kasztanowa 24
22-114 Żmudź


Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy znajduje się instrukcja wypełnienia wniosku.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych