Kościół  pw. Wniebowzięcia NMP w Klesztowie. Mała niezwykła świątynia późnego baroku. Pierwotnie powstała jako cerkiew grekokatolicka. Kościół powstał z fundacji Łukasza Węglińskiego - podkomorzego chełmskiego.

W jego wnętrzu znajdują się niezwykłe dzieła sztuki niespotykane na szerszą skalę w kościołach wiejskich m.in. freski iluzjonistyczne. Świątynia powstała jako Dom Boży dla unitów. Obecnie pełni funkcję przybytku katolickiego. W świątyni znajdują się zabytkowe untensylia, obrazy i malowidła pochodzące z XVIII w., które nie wskazują na unicki charakter Domu Bożego lecz posiadają cechy późnobarokowego katolickiego miejsca kultu. Wizerunki fundatora wraz z małżonką widnieją na suficie kruchty przy drzwiach oddzielających przedsionek od nawy. Budynek w pełnej formie stanął w 1772 r. W tym samym czasie postały freski iluzjonistyczne autorstwa Gabriela Sławińskiego będące jedynym z ważniejszych zabytków znajdujących się w świątyni. Kościół został erygowany 13 listopada 1773 co upamiętnia napis w języku łac. znajdujący się powyżej dwóch ołtarzy iluzjonistycznych na przedniej ścianie nawy.

Dzwonnica- brama znajdująca się tuż obok posiadała niegdyś 2 dzwony.1- zabytkowy odlany przez ludwisarzy w stylu polskiej szkoły ok.1772 r. Obecnie znajduje się w Żmudzi.

Wchodząc do kościoła pomiędzy kruchą a nawą możemy zauważyć poza polichromią i freskami przedstawiającymi fundatorów oraz monogram Marii – barokowe drzwi, pozostające od 1772 r. niezmiennie na swoim miejscu.

We wnętrzu kościoła możemy zobaczyć u góry dzieło Gabriela Sławińskiego – scenę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Całą scenę okala tralkowa balustrada. Po jej bokach znajdują się 2 złote wazony z kwiatami. Na ścianie ponad chórem w nawie znajduje się scena anioł z Dawidem.

Na rogach ścian bocznych nawy u samym styku z sufitem znajdują się postacie 4 ewangelistów. Na tych samych ścianach są namalowane iluzjonistyczne kolumny zwieńczone kapityrami korynckimi.

Obraz św. Łukasza przy pulpicie datuje się na 2 poł. XVIII w. możliwe ,że jego autorem jest G. Sławiński. Naprzeciw znajduje się obraz powstały w podobnym czasie. Przedstawia on anioła udzielającego komunii być może św. Onufremu. Patrząc w stronę prezbiterium widać dwa boczne ołtarze. 1- św. Józefa z dzieciątkiem ,2- scenę wniebowzięcia NMP. Nad ołtarzami jest napis upamiętniający datę poświęcenia świątyni. Warto zwrócić uwagę na świecznik wiszący z plakietkami czterech ewangelistów zwieńczony krzyżem patriarchalnym a także krucyfiks wykonany w XVIII w. w stylu późnobarokowym.

Na ścianie tęczowej znajduje się fresk przedstawiający Jezusa, który powierza św. Piotrowi w obecności nawróconego św. Pawła klucze do królestwa niebieskiego.

W samym prezbiterium znajduje się kinkiet datowany na okres powstania świątyni. Iluzjonistyczny ołtarz główny wciąż wybija się na tle prezbiterium, zdobiony jest kolumnami i pilastrami korynckimi.

W centrum kościoła znajduje się ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem pędzla A.S. Sawidłowskiego z 1745 r. Na prezbiterium widnieje oko opatrzności otoczonego aniołami.

Poza działami sztuki na terenie parafii nie sposób pominąć untensyliów znajdujących się na stanie świątyni min. zabytkowy świecznik, kielich.