Kościół  pw. Wniebowzięcia NMP w Klesztowie. Mała niezwykła świątynia późnego baroku. Pierwotnie powstała jako cerkiew grekokatolicka. Kościół powstał z fundacji Łukasza Węglińskiego - podkomorzego chełmskiego.

W jego wnętrzu znajdują się niezwykłe dzieła sztuki niespotykane na szerszą skalę w kościołach wiejskich m.in. freski iluzjonistyczne. Świątynia powstała jako Dom Boży dla unitów. Obecnie pełni funkcję przybytku katolickiego. W świątyni znajdują się zabytkowe untensylia, obrazy i malowidła pochodzące z XVIII w., które nie wskazują na unicki charakter Domu Bożego lecz posiadają cechy późnobarokowego katolickiego miejsca kultu. Wizerunki fundatora wraz z małżonką widnieją na suficie kruchty przy drzwiach oddzielających przedsionek od nawy. Budynek w pełnej formie stanął w 1772 r. W tym samym czasie postały freski iluzjonistyczne autorstwa Gabriela Sławińskiego będące jedynym z ważniejszych zabytków znajdujących się w świątyni. Kościół został erygowany 13 listopada 1773 co upamiętnia napis w języku łac. znajdujący się powyżej dwóch ołtarzy iluzjonistycznych na przedniej ścianie nawy.

Dzwonnica- brama znajdująca się tuż obok posiadała niegdyś 2 dzwony.1- zabytkowy odlany przez ludwisarzy w stylu polskiej szkoły ok.1772 r. Obecnie znajduje się w Żmudzi.

Wchodząc do kościoła pomiędzy kruchą a nawą możemy zauważyć poza polichromią i freskami przedstawiającymi fundatorów oraz monogram Marii – barokowe drzwi, pozostające od 1772 r. niezmiennie na swoim miejscu.

We wnętrzu kościoła możemy zobaczyć u góry dzieło Gabriela Sławińskiego – scenę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Całą scenę okala tralkowa balustrada. Po jej bokach znajdują się 2 złote wazony z kwiatami. Na ścianie ponad chórem w nawie znajduje się scena anioł z Dawidem.

Na rogach ścian bocznych nawy u samym styku z sufitem znajdują się postacie 4 ewangelistów. Na tych samych ścianach są namalowane iluzjonistyczne kolumny zwieńczone kapityrami korynckimi.

Obraz św. Łukasza przy pulpicie datuje się na 2 poł. XVIII w. możliwe ,że jego autorem jest G. Sławiński. Naprzeciw znajduje się obraz powstały w podobnym czasie. Przedstawia on anioła udzielającego komunii być może św. Onufremu. Patrząc w stronę prezbiterium widać dwa boczne ołtarze. 1- św. Józefa z dzieciątkiem ,2- scenę wniebowzięcia NMP. Nad ołtarzami jest napis upamiętniający datę poświęcenia świątyni. Warto zwrócić uwagę na świecznik wiszący z plakietkami czterech ewangelistów zwieńczony krzyżem patriarchalnym a także krucyfiks wykonany w XVIII w. w stylu późnobarokowym.

Na ścianie tęczowej znajduje się fresk przedstawiający Jezusa, który powierza św. Piotrowi w obecności nawróconego św. Pawła klucze do królestwa niebieskiego.

W samym prezbiterium znajduje się kinkiet datowany na okres powstania świątyni. Iluzjonistyczny ołtarz główny wciąż wybija się na tle prezbiterium, zdobiony jest kolumnami i pilastrami korynckimi.

W centrum kościoła znajduje się ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem pędzla A.S. Sawidłowskiego z 1745 r. Na prezbiterium widnieje oko opatrzności otoczonego aniołami.

Poza działami sztuki na terenie parafii nie sposób pominąć untensyliów znajdujących się na stanie świątyni min. zabytkowy świecznik, kielich.

0935208.jpg 09534819.jpg 09534827.jpg

09534829.jpg 09534914.jpg 09534920.jpg

09534925.jpg 09534926.jpg 09534930.jpg

09534933.jpg 09534935.jpg 09534936.jpg

09534944.jpg 09534949.jpg 09535016.jpg

09535023.jpg 09535024.jpg 09535028.jpg

09535031.jpg 09535032.jpg 09535038.jpg

09535045.jpg 09535048.jpg 09535051.jpg

09535110.jpg 09535117.jpg 09535118.jpg

09535121.jpg 09535122.jpg 09535134.jpg

09535137.jpg 09535139.jpg 09535141.jpg

09535142.jpg 09535143.jpg 09535147.jpg

09535211.jpg 09535212.jpg 09535213.jpg

09535215.jpg 09535240.jpg 09535246.jpg

09535252.jpg 09535253.jpg 09535254.jpg

09535255.jpg 09535256.jpg 09535257.jpg

0953526.jpg 0953535.jpg 09535350.jpg

1033503.jpg 1109089.jpg 1111027.jpg

1112342.jpg 1113084.jpg 1113521.jpg