Jednym z zaplanowanych na rok bieżący zadań inwestycyjnych na terenie naszej gminy jest przebudowa istniejących przepompowni ścieków i wykonanie nowej oraz budowa nowego odcinka sieci kanalizacyjnej i przebudowa części starej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żmudź.

Aktualnie prace wykonywane są przy ul. Brzozowej w Żmudzi. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo budowlane „Partner” Sp. z o.o. ze Srebrzyszcza a wartość inwestycji wynosi 928 527,00 zł.

Środki otrzymaliśmy z zewnętrznych funduszy dla gmin popegerowskich