Wójt Gminy Żmudź informuje mieszkańców miejscowości Wołkowiany i Pobołowice Kolonia, że dnia 15 maja 2022 r. (niedziela) o godz. 17.00 w Świetlicy w Wołkowianach odbędzie się zebranie wiejskie w celu omówienia kwestii związanych z nadaniem nazw ulic w miejscowości Wołkowiany i Pobołowice Kolonia.