Zebranie z mieszkańcami Klesztowa
Wójt Gminy Żmudź informuje mieszkańców miejscowości Klesztów, że dnia 16 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Świetlicy w Klesztowie odbędzie się zebranie wiejskie kontynuujące zadanie związane z nadaniem nazw ulic w miejscowości Klesztów.