Zakres prac dotyczył gruntownego remontu sali głównej, wydzielono i wykonano pomieszczenie na kuchnię oraz sanitariaty. Wykonano również instalację wodociągową oraz kanalizacyjną.

Prace zewnętrzne polegały na wykonaniu opaski odwadniającej wkoło budynku świetlicy.

Wartość prac remontowych wyniosła 118 215,76 zł.

Zadanie to będzie kontynuowane w najbliższym czasie.