W dniu 27 kwietnia delegacja Gminy Żmudź – Pani Barbara Dzikowska Radna Rady Gminy Żmudź oraz Pani Bożena Kulpa – przedstawicielka KGW Maziarnia wzięły udział w oficjalnej wizycie w Brukseli.

Wyjazd możliwy był dzięki zaproszeniu i finansowaniu przez Łomżyńskie Forum Samorządowe oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w Chełmie.

Nasza delegacja oprócz zwiedzania Brukseli i Brugii brała udział w licznych spotkaniach i konferencjach.

Najważniejszym punktem wyjazdu była wizyta w Europarlamencie, gdzie dzięki uprzejmości pracowników biura posła Krzysztofa Jurgiela mogły zwiedzać parlament oraz zapoznać się ze specyfiką pracy europosłów.

Kolejnym ważnym punktem programu była wizyta w Domu Polski Wschodniej w Brukseli. (East Poland House). Jest to instytucja, która powstała w celu pogłębiania współpracy i koordynacji pracy pięciu regionów Polski Wschodniej w Brukseli. Powstanie Domu Polski Wschodniej ustanowione zostało na mocy porozumienia pomiędzy województwami: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Koordynatorami działalności DPW są rotacyjnie Marszałkowie poszczególnych województw, natomiast w 2021 roku funkcję koordynatora DPW pełniło Województwo Lubelskie.

Nasze Panie wzięły udział w licznych konferencjach i prelekcjach prowadzonych m. in. przez: Panią Agnieszkę Bolecką Dyrektora Instytutu Polskiego w Brukseli, Pana Michała Szczepura Dyrektora Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Domu Polski Wschodniej w Belgii, Pana Kacpra Szyndlarewicza Konsula ds. Polonii i Polaków, którzy przybliżali realizację projektów polsko-belgijskich oraz kulturę i historię Belgii.

W imieniu naszych Pań serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w Chełmie oraz Łomżyńskiemu Forum Samorządowemu za zaproszenie i udział w projekcie.

a1020220516.jpg a1120220516.jpg a120220516.jpg

a1220220516.jpg a1320220516.jpg a1420220516.jpg

a1520220516.jpg a1620220516.jpg a1720220516.jpg

a1820220516.jpg a1920220516.jpg a2020220516.jpg

a2120220516.jpg a220220516.jpg a2220220516.jpg

a2320220516.jpg a2420220516.jpg a2520220516.jpg

a2620220516.jpg a2720220516.jpg a2820220516.jpg

a2920220516.jpg a320220516.jpg a420220516.jpg

a520220516.jpg a620220516.jpg a720220516.jpg

a820220516.jpg a920220516.jpg