Gmina Żmudź otrzymała dofinansowanie w wysokości 13 130 000,00 zł w ramach drugiego naboru z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Wszystkie wnioski złożone przez gminę otrzymały dofinansowanie we wnioskowanej wysokości.

Dzięki temu dofinansowaniu gmina będzie mogła zrealizować trzy duże inwestycje:

  • Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Żmudzi – dofinansowanie w wysokości 1 350 000,00 zł
  • Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żmudź wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia – dofinansowanie w wysokości 4 750 000,00 zł
  • Przebudowa sieci dróg publicznych w Gminie Żmudź – dofinansowanie w wysokości 7 030 000,00 zł