Wójt Gminy Żmudź informuje mieszkańców miejscowości Pobołowice - Kolonia, że dnia 6 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1700 w Świetlicy w Wołkowianach odbędzie się zebranie wiejskie kontynuujące zadanie związane z nadaniem nazw ulic w miejscowości Pobołowice - Kolonia.