Zapraszamy mieszkańców Sołectwa Żmudź na spotkanie, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 roku o godz. 1900 w Gminnym Centrum Kultury. Przedmiotem spotkania są sprawy dotyczące Funduszu sołeckiego na 2022 rok. Serdecznie zapraszamy.