W ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, Gmina Żmudź zakupiła  i przekazała uprawnionym wnioskodawcom laptopy wraz z oprogramowaniem.

Łącznie zakupiono 53 laptopy na kwotę 129 728,10 zł.

Zakup laptopów zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”, w związku ze wsparciem z REACT-EU.

 

2_1139198497317343143_n.jpg DSC_0455.jpg DSC_0457.jpg

DSC_0458.jpg DSC_0460.jpg P1110858.jpg

P1110862.jpg P1110863.jpg P1110865.jpg

P1110868.jpg P1110872.jpg P1110876.jpg