Trwa budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żmudź”. Zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej o długości 647 m oraz przebudowę przepompowni ścieków na ulicy Spacerowej, Akacjowej oraz Kasztanowej.


Wartość inwestycji to 928 527,00 zł