Ślubuję Ci: miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak brzmią słowa przysięgi małżeńskiej, które w  dniu 26 sierpnia 2022 roku  10 par z terenu gminy Żmudź miało ten zaszczyt sobie przypomnieć.


Piękny Jubileusz 50-lecia pożycia Małżeńskiego obchodzili


1. Halina i Mieczysław Adamowicz
2. Halina i Jan Bochen
3. Wanda i Jan Kogut
4. Wanda  i Walenty Kownaccy
5. Marianna i Tadeusz Kukiełka
6. Krystyna i Kazimierz Mrazek
7. Maria i Ryszard Pękała
8. Maria i Henryk Rębisz
9. Zofia i Stanisław Szady
10. Antonina i Roman Szewczuk.


W uroczystości  udział wzięli:
- Dostojni Jubilaci wraz  z rodzinami
- Pani Edyta Niezgoda – Wójt Gminy Żmudź
- Ks. Artur Sura – Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Żmudzi
- Ks. Andrzej Sereda – Proboszcz Parafii nawiedzenia NMP w Kumowie
- Pani  Anna Dąbrowska-Banaszek – Poseł Na Sejm RP
- Pan Krzysztof Grabczuk – Poseł Na Sejm RP
- Pani Katarzyna Zawiślak – Dyrektor Delegatury w Chełmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
- Pan Radosław Rakowiecki – radny Rady Powiatu Chełmskiego
- Pan Łukasz Burak Zastępca Wójta Gminy Żmudź
- Pani Halina  Steczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żmudzi
- Pani Monika Łopuszyńska – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żmudzi.


Pani Edyta Niezgoda Wójt Gminy Żmudź wręczyła parom małżeńskim medale  wraz z orderami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Jubilaci  z okazji  pięknego jubileuszu 50-lecia otrzymali pamiątkowe grawetony oraz kwiaty. Pani Katarzyna Zawiślak Dyrektor Delegatury w Chełmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w imieniu  Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki wręczyła listy gratulacyjne. Jubilaci otrzymali również  gratulacje i kwiaty od Pani Anny Dąbrowskiej –Banaszek Poseł na Sejm RP oraz wyrazy uznania od pozostałych gości.
Podczas uroczystości jubilaci otrzymali słodki upominek w postaci tortu oraz poczęstunek. Uroczystości uświetnił występ  orkiestry  z KINA  Corso w ChDK w Chełmie.