Obecnie trwają prace na drogach gminnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych o numerach 104996L w miejscowości Klesztów oraz 122382L w miejscowości Żmudź.”

Zakres prac obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Klesztów – ul. Południowa o długości 1465 m oraz przebudowę drogi w miejscowości Żmudź – ul. Świerkowa o długości 997 m.

Zakończony został etap robót przygotowawczych i ułożenia nawierzchni. Obecnie trwają prace polegające na wykonaniu poboczy, zjazdów, mijanek oraz oznakowania.

Wartość inwestycji to 1 079 526, 72 zł.

Droga w Klesztowie - ul. Południowa

 

Droga w Żmudzi - ul. Świerkowa