Trwają prace budowlane na drodze dojazdowej do pól a zarazem łączącej ulice Akacjową z Lipową. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej- wewnętrznej do gruntów rolnych w miejscowości Żmudź.”

Zakres prac dotyczy przebudowy drogi na odcinku 0,199 km.

Wartość inwestycji to 225 499,59 zł., z tego 81 217,48 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.