W dniu 9 września 2022 r. Wójt Gminy Żmudź Edyta Niezgoda podpisała umowę z Wykonawcą - Gminnym Zakładem Obsługi Sp. z o.o, Okopy Kolonia 49, 22-175 Dorohusk reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Dariusza Kamolę przy udziale Pana Michała Mączki reprezentującego Bank Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadanie pod nazwą „Budowa budynku szatni na boisku sportowym”.

Jest to zadanie dofinansowane z drugiej edycji środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które zaczynamy realizować.

Całkowita wartość tej inwestycji to kwota 1 299 313,05 zł a dofinansowanie z Rządowego Fundu-szu Polski Ład to 1 169,381,74 zł.
W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych gminie Żmudź na 3 zadania przyznano łącznie 13 130 000 zł.