W dniu 9 listopada 2022r zakończone zostały prace związane z modernizacją istniejącego placu zabaw przy szkole Podstawowej w Żmudzi polegające na wymianie urządzeń zabawowych i podłoża.

Zainstalowano nowe urządzenia typu:

  • Karuzela
  • Bujak „Konik”
  • Huśtawka
  • Zestaw zabawowy

Całkowity koszt modernizacji placu zabaw wyniósł : 49 428, 40 zł

Zadanie to zrealizowane zostało ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Żmudź.