Trwa realizacja zadania finansowanego ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pod nazwą „Budowa budynku szatni na boisku sportowym”.

Do chwili obecnej zostały wykonane wykopy i ławy fundamentowe (zbrojenia, szalunki i betonowanie), ponadto wykonano nowe przyłącze wodociągowe.

Kolejnym etapem prac będzie budowa nowego budynku szatni, wykonanie ogrodzenia płyty boiska od strony trybun, utwardzenie terenu oraz wykonanie dojść do budynku.

Całkowita wartość tej inwestycji to kwota 1 299 313,05 zł a dofinansowanie z Rządowego Fundu-szu Polski Ład to 1 169,381,74 zł.