W związku z częstymi awariami pomp znajdujących się na oczyszczalni ścieków oraz przepompowniach w Żmudzi prosimy o nie wyrzucanie do kanalizacji nawilżanych chusteczek dla dzieci oraz innych odpadów tj. obierek, odpadów spożywczych, gąbek do naczyń, druciaków itp.

Wysokie koszty napraw urządzeń kanalizacyjnych będą powodowały znaczący wzrost cen za ścieki.