Wójt Gminy Żmudź informuje, że od dnia 25 listopada 2022 roku rusza dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych. Cena za 1 tonę węgla wynosi 2000,00 zł.

Z uwagi na dużą ilość złożonych wniosków, węgiel wydawany będzie zgodnie z kolejnością wpływu wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego do Urzędu Gminy Żmudź. Zainteresowane osoby zawiadamiane będą telefonicznie o terminie odbioru węgla.

 

Po uzgodnieniu telefonicznym należy:

  1. Dokonać opłaty za zakupiony węgiel na rachunek bankowy BS Leśniowice o/Żmudź 30 8195 0009 2001 0050 0340 0030, w tytule wpłaty podać imię, nazwisko, adres osoby uprawnionej do zakupu preferencyjnego (osoby, która jest uprawniona do dodatku węglowego). Druki wpłat do odebrania w Urzędzie Gminy Żmudź.
  2. Po dokonaniu ww. opłaty zostanie wystawiona faktura, którą należy odebrać w Urzędzie Gminy Żmudź, pok. nr 3.
  3. Z odebraną fakturą należy udać się do firmy Transpol Sp. z o.o. – Gorzelnia w Żmudzi ul. Jesionowa 31, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 celem odbioru zakupionej ilości węgla.
  4. Nie zapewniamy transportu do gospodarstw domowych.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Żmudź lub telefonicznie 82 568 01 82.