Wójt Gminy Żmudź informuje, że od dnia 02.01.2023 r. w Urzędzie Gminy Żmudź można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla (orzech, groszek) na 2023 rok

Do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.  

Wniosek dotyczy zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla przypadającej na gospodarstwo domowe w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. wnioskodawca nie dokonał zakupu węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony będzie uprawniony do zakupu zwiększonego powyżej 1,5 tony limitu jednak nie więcej niż 3 tony.

Sprzedaż węgla rozpocznie się od 9 stycznia 2023 roku. Cena za 1 tonę węgla wynosi 2000,00 zł.

 

Po złożeniu wniosku i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy:

  1. Dokonać opłaty za zakupiony węgiel na rachunek bankowy BS Leśniowice o/Żmudź 30 8195 0009 2001 0050 0340 0030, w tytule wpłaty podać imię, nazwisko, adres osoby uprawnionej do zakupu preferencyjnego (osoby, która jest uprawniona do dodatku węglowego). Druki wpłat do odebrania w Urzędzie Gminy Żmudź.
  2. Po dokonaniu ww. opłaty zostanie wystawiona faktura, którą należy odebrać w Urzędzie Gminy Żmudź, pok. nr 3.
  3. Z odebraną fakturą należy udać się do firmy Transpol Sp. z o.o. – Gorzelnia w Żmudzi ul. Jesionowa 31, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 celem odbioru zakupionej ilości węgla.
  4. Nie zapewniamy transportu do gospodarstw domowych.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Żmudź lub telefonicznie 82 568 01 82.

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO