Nowy rok w Gminie Żmudź rozpoczynamy od niewielkich zadań, które będą służyły naszym mieszkańcom.

  • Altana przy świetlicy wiejskiej w Leszczanach zyskała efektowne podłoże z kostki brukowej.
  • W miejscowości Wólka Leszczańska wydzielono i wybrukowano teren przeznaczony pod kontenery na odpady komunalne
  • W Wołkowianach przy świetlicy utwardzono teren na którym zostanie zamontowany garaż na potrzeby OSP Wołkowiany oraz przebudowano chodnik przy Kopcu Marszałka Józefa Piłsudskiego

 LESZCZANY

 

WÓLKA LESZCZAŃSKA

 

WOŁKOWIANY