Trwają prace przy budowie szatni na boisku sportowym w Żmudzi. Do chwili obecnej wykonano stan surowy zamknięty budynku wraz z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, rozpoczęto prace związane z dociepleniem oraz roboty wykończeniowe wewnątrz. Zadanie przewiduje również ogrodzenie płyty boiska od strony trybun oraz wykonanie zadaszenia dla osób prowadzących i nagrywających zawody sportowe.

Łączny koszt zadania to 1 299 313,05 zł

W tym dofinasowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 1 169 381,74 zł.