Informujemy, że w Urzędzie Gminy Żmudź uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:

- udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku
o dofinansowanie;

- wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków
o dofinansowanie;

- pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

 

 Godziny funkcjonowania punktu: Punkt konsultacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00


Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci Mieszkańców do skorzystania
z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Żmudź.

Zachęcamy do korzystania z Punktu Konsultacyjnego !!!