Ułatwienia dostępu

 

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W terminie od 1 lutego do 29 lutego 2024 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w ramach limitu na 2024 r. za okres od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

- powierzchnia (ha) użytków rolnych razy 110 litrów razy stawka 1,46 zł,

- średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, owiec, kóz, koni razy 40 razy stawka 1,46 zł,

- średnia roczna liczba świń razy 4 razy stawka 1,46 zł.

Stawka zwrotu akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. wynosi 1,46 zł/l.

Do wniosku hodowcy zwierząt musza dołączyć oświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, owiec, kóz, koni oraz o średniej liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego.

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 30 kwietnia 2024 r. na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego jest dostępny w urzędzie gminy oraz do pobrania na stronie internetowej urzędu.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zestawienie faktur

Pin It