Ułatwienia dostępu

 

Wybory sołeckie w Gminie Żmudź, przeprowadzone zostały w dniach 17 – 27 maja 2024 roku. 

Wybrano 17 sołtysów w 17 sołectwach z czego 5 sołtysów zostało wybranych po raz pierwszy w sołectwach: Bielin, Kazimierówka, Leszczany, Rudno i Wólka Leszczańska. Najdłużej urzędującym sołtysem jest Pani Maria Domańczuk, która tę funkcję pełni od 1991 roku. Życzymy Sołtysom owocnej kadencji i dobrej współpracy z mieszkańcami sołectw, Wójtem Gminy Żmudź i Radą Gminy Żmudź.

 

Wykaz Sołectw, Sołtysów oraz przedstawicieli Rady Sołeckiej w Gminie Żmudź kadencji 2024 - 2029

Lp.

Sołectwo

Sołtys

Rada sołecka

1.

Annopol

Dorota Rakowicka

Małgorzata Landman

Czesław Uszyński

Jan Rozwoda

2.

Bielin

Tomasz Wargocki

Józef Wargocki

Józef Hajduk

Stanisław Sitarczuk

3.

Dryszczów

Andrzej Borucki

Kamil Borkowski

Kazimierz Paterek

Wojciech Magier

4.

Kazimierówka

Anna Daniluk

Krystyna Stawicka

Irena Grzeszkiewicz

Zbigniew Lesiuk

5.

Klesztów

Wiesław Ruszkiewicz

Mateusz Kubów

Bogusław Siejko

Henryk Stadnicki

6.

Ksawerów

Maria Domańczuk

Jerzy Grabowski

Jan Jurczuk

Sławomir Domańczuk

7.

Leszczany

Paweł Zdunek

Mateusz Jołtuch

Mariusz Łaszkiewicz

Anna Mazurek

Łukasz Mazur

Sławomir Pietryczuk

8.

Lipinki

Wiesław Furmańczuk

Agnieszka Furmańczuk

Piotr Biela

Edyta Antczak - Kogut

9.

Maziarnia

Barbara Dzikowska

Teodozja Kamola

Tomasz Kulpa

Alina Kowalczuk

10.

Pobołowice

Robert Jasiończak

Wiesław Marchewka

Maieusz Sawicki

Jan Sulikowski

11.

Roztoka

Katarzyna Litwin - Piszczek

Paweł Tates

Malwina Rakowiecka

Lidia Grobel

12.

Rudno

Grzegorz Goszczyński

Mariusz Bochen

Mieczysław Kościelnicki

Krzysztof Tatarczak

13.

Stanisławów

Ewa Matyszczuk

Grażyna Urbańska

Eunika Olchowska

Romualda Snowalska

14.

Syczów

Barbara Zienkieiwcz

Andrzej Raczyński

Grzegorz Wierzbicki

Paweł Zienkiewicz

15.

Wołkowiany

Jolanta Głaz

Krzysztof Gieleta

Marcin Kokot

Katarzyna Radziewicz

16.

Wólka Leszczańska

Monika Remska

Alina Brzezowska

Elżbieta Wagner

Janina Mrazek

17.

Żmudź

Jacek Raczkiewicz

Zbigniew Narolski

Mieczysław Tadaniewicz

Leszek Żółkiewski

Pin It