W dniu 30 stycznia 2016 roku w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żmudzi.

 

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie st. bryg. mgr inż. Mirosław Wesołowski, Wójt Gminy Żmudź Pani Edyta Niezgoda oraz Prezes Klubu Strzeleckiego „ Kolejarz – Chełm” Pan Krzysztof Pietrzak.

Podczas zebrania dokonano podsumowania działalności OSP za okres sprawozdawczy oraz przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2016 rok. Dokonano wyboru władz jednostki OSP na nową kadencję tj Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wybrani zostali również delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Żmudzi.

img_4602.jpg img_4603.jpg img_4606.jpg