W dniu 2 lutego 2016 r. w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy zainteresowanych montażem instalacji OZE.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Polskiego Klastra Rozwoju Energii, którzy omówili zagadnienia techniczne związane z montażem kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.


Gmina Żmudź zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie instalacji OZE dla swoich mieszkańców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
2014 – 2020 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.