W dniu 5 kwietnia 2016 w Gminie Żmudź gościła delegacja z Gminy Zgorany (Ukraina) na czele z Panem Oleksandrem Łukaszukiem – Wójtem Gminy Zgorany. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele firmy Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. z Zamościa. Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia związane z planowaną realizacją wspólnych projektów inwestycyjnych.