Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Dziarskie Wólczanki uzyskało dofinansowanie w konkursie grantowym „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” na realizację projektu pn. „Integracja – aktywizacja”. W ramach projektu zostanie zorganizowany „Dzień sąsiada” – spotkanie integracyjne dla mieszkańców gminy. Celem projektu jest integracja mieszkańców gminy. W ramach konkursu grantowego na 378 złożonych wniosków dofinansowanie uzyskało 111 projektów.