W dniu 7 marca 2017 r. w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyła się narada organizacyjno - szkoleniowa poświęcona podsumowaniu działalności Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego

i współpracy samorządów gminnych z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie za rok 2016 oraz określeniu zadań na
rok 2017.
W naradzie uczestniczyli wójtowie gmin powiatu chełmskiego, komendanci gminni, prezesi zarządów Z OSP RP i pracownicy urzędów miast i gmin prowadzący sprawy p.pożarowe
Naradę prowadził bryg. Zbigniew Rażniewski - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie o raz druh Kazimierz Smal - Prezes Zarządu Powiatowego Związku
OSP RP w Chełmie.