Klub Sportowy  "Victoria Żmudź"  brał udział w finansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki projekcie pod nazwą Program "Klub".

W ramach programu  wsparciem objętych zostało 39 zawodników piłki nożnej w wieku do 18 roku życia. Zajęcia sportowe prowadzone były w terminie od 01.03.2017r do 15.10.2017r w dwóch grupach wiekowych: młodzicy i juniorzy.
              Realizacja zadania miała na celu wzrost aktywności fizycznej i umiejętności piłkarskich wśród dzieci i młodzieży z naszej gminy. Dodatkowo  w ramach  dofinansowania zakupiono dobrej klasy  sprzęt sportowy, który jest wykorzystywany do aktywizacji sportowej.