W dniu 28 grudnia 2017 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Żmudzi odbyła się XXXII sesja VII kadencji Rady Gminy Żmudź.

W sesji uczestniczyli zaproszenie goście: Pani Halina Steczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żmudzi, Pani Kazimiera Ciupa Dyrektor  Gimnazjum Publicznego w Żmudzi, Pani Ewa Wrońska Kierownik ŚDS WRZOS w Wólce Leszczańskiej, Pani Jolanta Bureć Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmudzi oraz Pan Andrzej Mileniczuk doktor z NZOZ Amimed w Żmudzi.
Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.  Przyjęto m.i.ni.  Gminny Programm Przeciwdzialania  Narkomanii w Gminie Żmudź na rok 2018 oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
Obrady sesji Rady Gminy uświetniły występy dzieci ze szkoły Podstawowej w Żmudzi w inscenizacji jasełek oraz występ zespołu muzycznego Jak-Band.

dsc_0652.jpg dsc_0653.jpg dsc_0654.jpg

dsc_0656.jpg dsc_0657.jpg dsc_0658.jpg

dsc_0659.jpg dsc_0660.jpg dsc_0661.jpg