W okresie ferii zimowych Gminne Centrum Kultury w Żmudzi zorganizowało wyjazd do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Dzieci zobaczyły sprzęty znajdujące się na wyposażeniu straży, zapoznały się z pracą strażaków, poinstruowane zostały jak się mają zachować w czasie zagrożenia. Dzieci z zainteresowaniem słuchały a nawet niektóre wykazały chęć zostania strażakiem.