W okresie ferii zimowych Gminne Centrum Kultury w Żmudzi zorganizowało wyjazd do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Dzieci zobaczyły sprzęty znajdujące się na wyposażeniu straży, zapoznały się z pracą strażaków, poinstruowane zostały jak się mają zachować w czasie zagrożenia. Dzieci z zainteresowaniem słuchały a nawet niektóre wykazały chęć zostania strażakiem.

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 16.jpg 17.jpg

18.jpg 19.jpg 2.jpg

20.jpg 21.jpg 22.jpg

23.jpg 24.jpg 25.jpg

26.jpg 27.jpg 28.jpg

29.jpg 3.jpg 30.jpg

31.jpg 32.jpg 33.jpg

34.jpg 4.jpg 5.jpg

6.jpg 7.jpg 8.jpg

9.jpg