Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Dziarskie Wólczanki z Wólki Leszczańskiej pozyskało dofinansowanie w wysokości 9 624,00 zł na realizację grantu „Od integracji do aktywizacji”.

W ramach grantu planowana jest organizacja dwóch inicjatyw społeczno – kulturalnych integrujących i aktywizujących środowisko lokalne. Pierwsza inicjatywa zostanie zorganizowana będzie nad zalewem Dębowy Las a jej motywem przewodnim będzie podkreślenie roli kobiety w pobudzaniu aktywności wśród mieszkańców oraz roli turystyki dla rozwoju regionu. Druga inicjatywa zostanie zorganizowana w Wólce Leszczańskiej a jej motywem przewodnim będzie podkreślenie roli aktywności społecznej dla rozwoju obszaru.

Grant realizowany będzie w okresie od 01.04.2018 r. do dnia 31.07.2018 r.