W dniu 18 maja odbyło się spotkanie w sprawie realizacji projektu "Instalacje OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Żmudź".

Podczas spotkania mieszkańcy zostali poinformowani o uzyskaniu dofinansowania oraz o planowanym terminie realizacji projektu. Podczas spotkania poruszana była również kwestia podatku VAT w projekcie.

W dniu 17 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę na mocy której dofinansowanie uzyskał wniosek Gminy Żmudź pn. „Instalacje OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Żmudź”.

Projekt dotyczy zakupu i montażu 166 zestawów instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych oraz 5 pomp ciepła do podgrzewania CWU w budynkach mieszkalnych. Wartość całkowita projektu wynosi 2 064 610,70 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 560 979,89 zł.
Zadanie będzie realizowane w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

DSC_0351.JPG DSC_0352.JPG DSC_0353.JPG

DSC_0354.JPG