W dniu 10 czerwca 2018 roku /niedziela/ na stadionie piłkarskim w Żmudzi odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze, w których wzięło udział 7 drużyn z jednostek OSP

z terenu gminy Żmudź  tj. : Dryszczów, Leszczany, Maziarnia, Pobołowice,Roztoka, Wołkowiany i Żmudź.
Zawody przeprowadziła komisja powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie pod przewodnictwem st. kapitana Stanisława Kołtuna.
Wśród zaproszonych gości obecni byli:
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie młodszy brygadier Artur Rutkowski, Radny  Rady Powiatu Pan Radosław Rakowiecki, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Żmudź Pan Jerzy Senderski.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
∙ ćwiczenia bojowe,
∙ sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.

Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:

ĆWICZENIE BOJOWE

1.  miejsce OSP Maziarnia         z wynikiem     52,15 pkt.
2.  miejsce OSP Dryszczów       z wynikiem     53,84 pkt.                  
3.  miejsce OSP Roztoka            z wynikiem     54,75 pkt.            
4.  miejsce OSP Wołkowiany     z wynikiem     58,06 pkt.      
5.  miejsce OSP Leszczany         z wynikiem     58,37 pkt.  
6.  miejsce OSP  Żmudź             z wynikiem     62,79 pkt.
7.  miejsce OSP Pobołowice      z wynikiem      68,97 pkt.

SZTAFETA POŻARNICZA

1.  miejsce OSP Żmudź             z wynikiem     63,47 pkt.
2.  miejsce OSP Roztoka           z wynikiem     63,60 pkt.                  
3.  miejsce OSP Leszczany        z wynikiem     64,47 pkt.            
4.  miejsce OSP Pobołowice      z wynikiem     64,94 pkt.      
5.  miejsce OSP Maziarnia         z wynikiem     67,31 pkt.  
6.  miejsce OSP Wołkowiany     z wynikiem     67,59 pkt.
7.  miejsce OSP Dryszczów       z wynikiem     73,16 pkt.

Klasyfikacja GENERALNA zawodów przedstawia się następująco:

1.  miejsce OSP Roztoka           z wynikiem łącznym      118,35  pkt.
2.  miejsce OSP Maziarnia         z wynikiem łącznym      119,46  pkt.                 
3.  miejsce OSP Leszczany        z wynikiem łącznym      122,84   pkt.        
4.  miejsce OSP Wołkowiany     z wynikiem łącznym     125,65   pkt.        
5.  miejsce OSP Żmudź              z wynikiem łącznym     126,26   pkt.
6.  miejsce OSP Dryszczów        z wynikiem  łącznym    127,00   pkt.
7.  miejsce OSP Pobołowice       z wynikiem  łącznym    133,91   pkt.

Prezentacja sekcji ćwiczącej w zakresie musztry:
(punktacja nie wliczana do klasyfikacji ogólnej zawodów)
1.  miejsce OSP Żmudź             
2.  miejsce OSP Dryszczów                     
3.  miejsce OSP Leszczany              
4.  miejsce OSP Pobołowice     
5.  miejsce OSP Maziarnia       
6.  miejsce OSP Roztoka         
7.  miejsce OSP Wołkowiany
Wszystkie startujące drużyny otrzymały dyplomy a za zajęcie czołowych miejsc drużynom wręczone zostały puchary ufundowane przez Panią Edytę Niezgoda Wójta Gminy Żmudź.
Zawody obserwowali licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy.